Tics kan behandles med kranio-sakral terapi

Min erfaring er, at biodynamisk kranio-sakral terapi kan hjælpe på tics hos mange børn, enten ved at tics helt forsvinder, eller tics aftager til et niveau, hvor de kommer sjældnere eller i mildere grad og dermed ikke er så generende.

Desuden tilbyder jeg børn med tics at kigge på sanserne for at se, om nogle sanser har brug for mere opmærksomhed derhjemme. Hvis sanserne er på overarbejde, er hjernen på overarbejde og det kan være med til at give tics hos nogle børn. Læs om dette længere nede i teksten.

Mange børn får tics, og du kan som forældre tænke, det er der ikke noget at gøre ved. Lægen kan komme med samme besked, og at mange børn vokser fra det. Men ønsker du at hjælpe dit barn her og nu, er biodynamisk kranio-sakral terapi sammen med sansemotorik en mulighed for at hjælpe dit barn.

Tics behandling med KST foregår sådan:

Behandling med biodynamisk kranio-sakral terapi hjælper på hele kroppen, og kst-behandlingen virker afstressende på hele kroppen.

I behandlingen arbejder jeg også med hjernen, og det optimerer hjernens funktion, samtidig med den bliver afstresset.

Behandlingen med kranio-sakral terapi består af lette berøringer. Det er ikke tryk eller massage, men en let kontakt, hvor mine hænder ligger forskellige steder på kroppen. Derved sanser jeg, hvor kroppen har brug for berøring og kontakt. Det kan være hele kroppen, der har brug for berøring og behandling med biodynamisk kranio-sakral terapi.

Dit barn ligger på briksen, med tøjet på og et tæppe over sig. Dit barn skal ikke ligge helt stille, men ofte vil dit barn lægge sig og nyde behandlingen og mærke roen sænke sig over kroppen. Nogle børn har glæde af at få en tyngdedyne over benene under behandlingen. Jeg har forskellige modeller, som dit barn kan prøve.

Som forældre sidder du ved siden af i en stol, eller ligger på daybeden, og slapper af imens – hvis du ønsker det.

barn på 10 år får biodynamisk kranio-sakral terapi for søvnproblemer, uro i kroppen
indlæringsproblemer hos barn
pige 7 aar faar biodynamisk kranio-sakral terapi

Årsag til tics

Kroppen er stresset hos børn

Nogle børn kommer her i klinikken, fordi de bliver påvirket af hverdagen, og kroppen reagerer med disse tics.

Nogle er stressede af skoledagen, og det er for overvældende for dem. Deres krop og dermed nervesystem bliver overbelastet. Der kan komme disse ufrivillige bevægelser i ansigtet og i kroppen, eller det kommer som lydtics.

Omvæltninger i hverdagen

Hos andre børn kommer tics i forbindelse med omvæltninger i hverdagen ex. skolestart, skift af klasse, nye lærere eller omvæltninger derhjemme. Igen reagerer kroppen med ufrivillige bevægelser eller lyde, som tegn på en ubalance.

YouTube og Ipad

Måske ser dit barn meget YouTube og skal lære en masse af disse videoer – det kan synes meget godt, men hvornår får hjernen fred og ro hos dit barn?

Jeg ser flere børn med Tics, som netop bruger meget tid med at se på YouTube – blot en overvejelse til jer forældre.

Når børn bruger Ipad, ser mange børn ud til at være i ro, men hjernen er slet ikke i ro. Og det er fra hjernen, der kommer impulser til at lave tics.

Fra computer spil til fysisk bevægelse i stedet

Det samme er gældende ved computer spil eller playstation spil. Her ser mange også øget tics. Tag det som et tegn på, at hjernen er overbelastet af indtryk og skru kraftig ned for den tid, der bruges på spil.

I stedet tag dit barn med ud i naturen og bevæg jer. Brug kroppen på en anden måde, end at sidde ved en skærm.

Tics har en neurologisk baggrund og skyldes en manglende hæmning af nerveforløb i hjernen. Den mekanik, der normalt vil hæmme, at vi laver disse pludselige udbrud, er sat ude af kraft.

Tics kan påvirkes af psykologiske faktorer, ex. stress og man mener også, det er arveligt.

Erfaring med tics

Gennem min tid som behandler siden 2011 har jeg erfaret, at rigtigt mange børn med tics også har en overreagerende følesans og kan også have bevaret nogle primære sanser. Dette kan dermed også være medvirkende årsag til, at dit barn får tics. Samtidig er det sådan, at langt fra alle med integrerede primære reflekser og en overreagerende følesans får tics. Dette kan blot være en muligt årsag til tics kommer.

Tourette

Har dit barn fået diagnosen Torurette og tics, vil det for nogle kunne hjælpe med biodynamisk kranio-sakral terapi, mens det for andre børn ikke hjælper på tics`ene – blot, hvad jeg har erfaret her i klinikken.

Dit barn vil dog altid kunne have glæde af den biodynamiske kranio-sakral terapi behandling, der får kroppen til at slappe af, dybt i cellerne.

kranio-sakral terapi til tics

Hvordan kommer Tics udtryk?

Tics ved øjet – muskler laver ufrivillige bevægelser rundt om
Grimasser i ansigtet
Øjet blinker
Hoppen
Kaster med hovedet
Drejer hovedet
Ufrivillige lyde
Rømmen
Stønnen
Snøften
Upassende ord
Samlet kaldet lydtics

En mor beskriver her, hvordan behandlingen hjalp deres søn:

Født for tidlig og tics er en af følgerne

“Vores søn Malthe er 9 år og er født for tidligt, nærmere bestemt i uge 29+5. Malthe har haft en del senfølger, noget af det, der har været mest irriterende for ham har været, at han i perioder har tic’s.

De kommer ofte, når han er træt, hvilket kan afhjælpes med søvn og den rette mængde vitaminer.

Men han får også tic’s, når han er “presset”, når der sker mange ting omkring ham, og når han ikke kan overskue hverdagen.

Lægen kan ikke hjælpe med tics

Vi har været hos lægen, som ikke rigtig kunne gøre noget.

Vi valgte derfor at søge hjælp hos Annette Spangsberg.

Malthe havde inden besøget haft svære tic’s i en længere periode.

Annette spørger grundig ind til, hvordan Malthe har det, inden han kommer op på briksen og ligge. Under behandlingen er det tydeligt at se, hvordan Malthes krop “arbejder” under det lune tæppe.

Malthe får en behandling på ca. 45 min, og vi har ikke set tic’s hos ham siden.

Vi kan kun give vores varmeste anbefalinger af Annette”

tics hos børn behandles med biodynamisk kranio-sakral terapi

Peter 7 år i et behandlingsforløb

Peter har fået tics efter opstart i skole (det ser jeg faktisk hos en del drenge), og han bevæger armene og blinker med øjnene, og indimellem slår han med nakken. Det er til tider ret anstrengende for ham at lave disse bevægelser. Desuden har Peter ofte svært ved at sidde stille.

Aktiviteter øger tics

Han er glad for at gå i skole, men forældrene ser øget tics, når han kommer hjem. Hvis han har været til en aktivitet, som er ny for ham, kan der også være flere tics.
Da Peter kommer til første behandling, kigger jeg på hans følesans efter at have stillet flere spørgsmål omkring, hvordan han har det med berøring. Han er lidt kilden, men ikke meget, men en del tøj irriterer ham – et tegn på en følesans, der er på overarbejde.

Test af primære reflekser

Ved test af primære sanser og reflekser ser jeg at en refleks, der hænger sammen med en overreagerende følesans, ikke er integreret. Denne refleks vil jeg tro, jeg ser hos over halvdelen af børnene, der kommer her med tics.
Sammen med Peter finder vi ud af, hvilken slags berøring han kan lide og jeg vejleder forældrene i, hvor de tre gange dagligt med fordel kan massere/berøre huden hjemme. Forældrene får også en skriftlig vejledning med hjem.

urolige og udadreagerende børn får sansemotorik træning

Behandlingsforløb med KST og sanseintegration

Peter er kommet til behandling med en måneds mellem rum fire gange, hvor de derhjemme har fundet en god rutine med mere berøring af huden i dagligdagen. At der er gået en måned imellem behandlingerne, skyldes både at kalenderen skal gå op, lidt influenza og at familien har tid til at arbejde med sanserne hjemme.

4. behandling og test igen

Ved 4. behandling tester jeg refleksen igen og vi finder nye måder, som Peter kunne synes var dejligt at blive berørt på. Vi finder lege, hvor han også selv kan være aktiv i at stimulere følesansen.
Ticsène er aftaget og specielt uroen er aftaget meget. Vi aftaler en ny tid om en måned, hvor familien hjemme fortsat stimulerer sanserne.

Biodynamisk kranio-sakral terapi hver gang

Ved hver behandling har Peter også fået biodynamisk kranio-sakral terapi (KST), hvor han ligger meget afslappet undervejs. Kroppen og nervesystemet slapper godt af.
Ovenstående forløb er meget typisk for et behandlingsforløb for tics. Dog kommer andre børn med 10-14 dages mellemrum, hvis hjælpen mest ligger i behandling med biodynamisk kranio-sakral terapi.

behandling med biodynamisk kranio-sakral terapi urolige børn

Andre årsager til Tics, som ofte ikke er i fokus:

Som Malthe ovenfor erfarede, kan mangel af vitaminer også skabe problemer, så det er en god ide at få det checket ved egen læge.

Det er bl.a D- vitamin, der kan være mangel på. Det er ikke en dokumenteret følge, men jeg har oplevet flere børn her i klinikken, hvor de har haft for lavt D-vitamin i kroppen.

Desuden kan det være jern, der er lavt.

Tics - kald det, hvad det er

Tics er pludselige og ufrivillige motoriske bevægelser eller lyde som hosten, snøften eller ord.

Du kan som forælder have svært ved at sige dette ord tics til dit barn og kalder det andre ting. Men min oplevelse er, at det er godt at kalde tingene, det som det er. Andre vil måske alligevel sige det til dit barn en dag, og dit barn kan være uforstående overfor ordet.

Fortæl blot at tics er som ovenfor beskrevet, og det er noget nogle børn har i perioder af deres liv. Dit barn kan ikke selv gøre for at det opstår. Dit barn er sund og rask, selvom dit barn har disse tics.

Tics kan omvendt være en del af diagnoser eller følger sammen med en diagnose, men de fleste børn, jeg møder her i klinikken har kun den ene udfordring tics. De har ingen diagnose. Vi skal huske, at tics kan opstå for op til 15-25 % af alle børn, hvor de er forbigående. Hos få børn er tics kroniske 0,5 – 1 % ifl sundhed.dk.

Pludselig opstået Tics

Tics kan i få tilfælde opstå pludselig efter en infektion med streptokokker, kaldet PANDAS. Der skal I kontakte jeres læge for udredning. Der vil være andre udfordringer, som følger med. Jeg har mødt et barn her i klinikken med denne diagnose, hvor forældrene ønskede at hjælpe barnet efterfølgende med at opnå balance i kroppen igen.

Balance i kroppen igen

Gennem behandling her i klinikken arbejder jeg sammen med jer og jeres børn på at skabe mest mulig balance i kroppen, så tics aftager og helst helt forsvinder, så jeres barn ikke skal have det gennem længere tid.

Mit fokus er, at forskellige ting kan stresse dit barn og være medvirkende. Man ved, at tics er meget påvirkelige af stress i alle former. Det kan være udefrakommende oplevelser, men et ikke vel-integreret sansesystem er også stressende for jeres barn. Derfor tilbyder jeg test af de primære sanser sammen med behandling med biodynamisk kranio-sakral terapi.

Skal du som forældre selv gøre noget hjemme?

Hos en del børn med tics ser jeg, at de kan have glæde af mere berøring derhjemme af jer forældre. Berøringen kan hjælpe hjernen til at slappe af og stresse af.

Hvis der er brug for mere berøring hjemme, vil jeg vejlede jer i det, når Jeres barn kommer til behandling. Det er forskelligt fra barn til barn, om det vil kunne hjælpe på tics.

Det er ikke kranio-sakral terapi, I skal lave hjemme, men i stedet en berøring, som jeg har erfaring med fra min uddannelse til motorikvejleder. Jeg laver nogle test af dit barns følesans, for at afklare, om ekstra berøring flere gange dagligt vil være godt for dit barn.

Jeg tester for nogle primære reflekser, som kan være bevaret hos dit barn. Er der primære reflekser tilstede, vil I får vejledning i nogle øvelser, som skal laves hjemme dagligt.

Gennem min erfaring med børn med tics har jeg over årene set, at ca. halvdelen af børnene har store udfordringer med deres følesans – hudberøring – og det kan være med til at give tics, fordi hjernen ikke kan sortere i alle de indtryk, der ryger ind. At berøre huden og dermed følesansen kan du være med til at berolige dit barns hjerne.

Andre af børnene har ikke store udfordringer med følesansen, men de har ofte alligevel stor glæde af mere berøring daglig, for at skabe ro i kroppen og afhjælpe tics éne. Det kigger jeg på, når I kommer i klinikken.

Du kan læse mere om sansemotorisk træning her på denne side:

Sansemotorik afklaring af barn og vejledning til forældre

Hvor mange KST-behandlinger skal mit barn have?

Flere behandlinger

Du skal regne med flere behandlinger for at hjælpe på tics. Hvor mange kan jeg ikke sige på forhånd, men oftest ser jeg, at efter 2 – 3 behandlinger sker der en forandring med barnet. Men du skal forvente et forløb af en række behandlinger med ca. 14 dages mellemrum.

Hvis du tænker, vi ser lige om en behandling kan fixe det, skal du ikke booke en tid.

I perioden kan ticsene ændre sig i styrke og udtryk. Når I hjemme også ændrer på nogle af ting, der netop for jeres barn har betydning for tics, vil det også medvirke til en bedring.

Aftage i intensitet og antal

Nogle børn oplever, at tics aftager i antal og intensitet, mens andre børn oplever, de helt forsvinder.

Det er oftest ikke hurtig Quick-fix behandling at få biodynamisk kranio-sakral terapi for tics, men flere behandlinger over lidt tid hjælper mange med tics. Desuden hjælper det, I gør hjemme, hvis jeg vejleder jer i sansestimulering og i øvelser for primære reflekser

Hos Malthe forsvandt ticsene hurtigt, men det må du ikke forvente.

Behandlingen hjælper kroppen til at stresse af. Det kan hjælpe hjernen til at kunne sortere i indtryk, og impulserne ud til kroppen fra hjernen bliver normaliseret.

Har du brug for hjælp til dit barn med tics?

Har du brug for hjælp til dit barn, der lider af tics, er du velkommen til at kontakte mig i telefontiden, se nedenfor. Ring endelig, hvis du har yderligere spørgsmål. Er du klar til at booke en tid, kan du gøre det online her nedenfor – klik i det grønne felt.

Venlig hilsen

Annette Spangsberg

Eksamineret Biodynamisk kranio-sakral terapeut – også til børn
Sygeplejerske – Motorikvejleder med fokus på sanserne

Egen klinik i Assendrup, lige udenfor Vejle Øst