Indlæringsvanskeligheder - få hjælp med Biodynamisk kranio-sakral terapi

Det er frustrerende for både dit barn og dig, når dit barn har indlæringsvanskeligheder, om det er med læsning eller besvær med matematikopgaver.

Lektier om eftermiddagen ender ofte i store frustrationer for både dit barn og dig.

Du kan her læse om, hvordan biodynamisk kranio-sakral terapi kan hjælpe dit barn med indlæringsproblemer.

Børn med indlæringsvanskeligheder

Indlæringsproblemer kan vise sig på flere måder:

 • Læsevanskeligheder
 • Testet ordblind
 • Dårlig hukommelse
 • Hovedpine ved lektier
 • Matematik opgaver forstås ikke, trods gentagne forklaringer
 • Læser meget langsom
 • Læser hakkende
 • Giver let op overfor lektier
 • Manglende motivation for at lave og løse opgaver
 • Besvær med at skrive en tekst
 • Ordblindhed
 • Brug for lektiehjælp, hvis lektier skal laves
 • Korttidshukommelse er lav
 • Lavt selvværd
 • Koncentrationsbesvær

Dit barns læseproblemer tager meget tid og energi

Dit barn har gennem lang tid kæmpet med skolearbejdet og har måske fået ekstra hjælp i skolen pga. indlæringsvanskeligheder, men det rykker ikke.

Måske er dit barn blevet testet ordblind, men får ikke den hjælp i skolen, I synes, Jeres barn har brug for.

Det tager meget af Jeres fritid at skulle forsøge at hjælpe med lektierne og ofte ender det i uenighed og gråd.

Det vil være dejligt for hele familien, at der ikke var de frustrationer derhjemme omkring lektiehjælp.

Børn med indlæringsvanskeligheder får hjælp med kranio-sakral terapi

Hvordan foregår kranio-sakral terapi behandling af indlæringsproblemer ?

Biodynamisk kranio-sakral terapi er en alternativ behandling til fortsat at terpe lektier. Behandlingen foregår her i min klinik.

Jeg arbejder med kroppens forudsætninger for, at dit barn kan lære. Dit barns krop kan have forskellige ubalancer, der giver dit barn indlæringsvanskeligheder.

Kranio-sakral terapi behandlingen foregår liggende på briksen, hvor jeg holder med mine hænder forskellige steder på kroppen.

Jeg trykker ikke, masserer eller manipulerer, men i stedet er behandlingen en meget blid kontakt med mine hænder.

Dit barn er påklædt og ligger med et tæppe over sig. Du sidder ved siden af eller måske læser du en historie for dit barn imens.

indlæringsproblemer hos barn
mor sidder sæt på barnet under behandling for søvnproblemer, uro i kroppen,
barn får biodynamisk kranio-sakral terapi

Hvad gør du præcist ved mit barn under behandlingen?

Dette spørgsmål stiller forældre ofte, da du ikke kan se og mærke, hvad jeg gør ved dit barn.

Centre i hjernen

Under behandlingen tager jeg kontakt til de centre i hjernen, der styrer indlæring på forskellig vis.

Selvom jeg ikke kan røre hjernen med mine hænder, kan opmærksomheden på hjernen med den biodynamiske tilgang gøre behandlingen.

Hele kroppen behandles

Det er ikke kun hjernen, der behandles. Hele kroppen behandles, da der kan sidde spændinger andre steder, der hindrer balance i kroppen.

Det kan være haleben og korsben, der er spændt eller en lille knogle inde i munden, der ikke er i balance.

Muskelspændinger

Nogle børn klager over ondt i ryggen, og her kan sidde muskelspændinger. Disse muskelspændinger kan hindre dit barns krop i at være i flow. Flow og bevægelse i kroppen er også forudsætning for indlæring.

Derfor kan årsagen til indlærings-problemerne sidde mange steder i kroppen, og det er ikke kun et sted, der behandles.

Det er hele dit barn, der er i fokus.

Skal I som forældre gøre noget hjemme?

Kropslige ubalancer

Når jeg møder dit barn, vil jeg måske opleve nogle kropslige ubalancer, som I derhjemme vil kunne arbejde videre med gennem leg med jeres barn.

Disse kropslige ubalancer også kan give indlæringsvanskeligheder og har ikke noget med biodynamisk kranio-sakral terapi at gøre.

Andet end kranio-sakral terapi kan hjælpe dit barn

Så det er ikke kranio-sakral terapi, I skal lave, i stedet er det nogle andre ting, som også vil kunne hjælpe dit barn med indlæringsproblemer.

Gennem mit arbejde med børn er jeg åben overfor alt, hvad der kan hjælpe netop dit barn med indlæringsvanskeligheder. Derfor har jeg tilegnet mig forskellige indgangsvinkler til, hvordan indlæringsvanskeligheder kan løses.

Ikke flere lektier

Det, jeg kan hjælpe jer med, er ikke flere lektier, eller hvordan I skal læse med jeres barn.

I stedet arbejder jeg med kroppens forudsætninger for at kunne lære. Og her oplever jeg, at dit barns krop kan være en hindring for læring, som kroppen har det lige nu.

Det er ikke alle børn, hvor jeg møder vanskeligheder, som forældre skal arbejde med hjemme. Igen al behandling er individuel, da jeres barn er unik, og ingen børn er ens.

Det kan være barnets sanseintegration, der ikke er i balance. Dette kan jeg teste gennem en sansemotorisk afklaring.

Jeg kigger på, hvordan dit barns følesans har, muskel-led-sans og hvordan vestibulærsansen har det. Alle tre sanser kaldes primære sanser og de skal være “velbrugte”, før kroppen helt forstår sig selv. Det er igen en forudsætning for indlæringen kan finde sted.

indlæringsvanskeligheder og ked af det

Forældre fortæller her, hvad deres barn har fået ud af kst-behandlingen:

Benjamin:

Vores 9 årige søn har igennem en periode fået KST-behandlinger hos Annette, da han havde læse og koncentrations-vanskeligheder.

Under behandlingsforløbet blev vores søn testet ordblind.

Efter nogle kranio-sakral terapi behandlinger kunne vi mærke en positiv forskel på vores søns indlæring, koncentration og motivation !

KST-behandlingerne hos Annette har helt sikkert givet vores søn et godt løft videre!!

Julie – svært ved at huske det lærte:

“Julie, 10 år har haft store problemer med at huske det lærte i skolen både i dansk og matematik.

Det, som vi forældre syntes var lært den ene uge, var glemt den næste. Vi har brugt rigtig meget tid på lektiehjælp, men det var ind imellem svært at bevare optimismen.

I forbindelse med lektielæsningen skete det, at Julie blev opgivende, syntes ikke at det nyttede noget.

De store udfordringer med skolearbejdet betød, at Julie fik et lavere selvværd, og blev mere usikker også i andre sammenhænge”.

“Julie fik 5 KST-behandlinger med 2-3 ugers mellemrum, og for hver behandling oplevede både Julie og vi forældre en forandring.

Julie fik lettere ved at huske, skolearbejdet forløb lettere – og uden konflikter, endvidere er Julie blevet gladere, har fået større tro på sig selv, og er blevet meget mere selvstændig”.

“Stor tak til Annette”.

Mikkel med indlæringsvanskeligheder:

“Mikkel fik tre kranio sakral terapi behandlinger med 2-3 uger mellemrum for indlæringsvanskeligheder og allerede efter første KST-behandling mærkede begge forældrene forskel.

Efter 2. KST-behandling oplevede de langt færre konflikter omkring lektielæsning, som hurtigt blev løst.

Og begge forældre er nu trygge ved, at deres dreng kan læse, da de ser, at det går hurtigt fremad med indlæring”.

Mads med koncentrationsbesvær:

Efter 3 behandlinger bemærkede lærerne i skolen, at Mads havde fået meget bedre koncentration: At der var ro på, når der skulle læres nyt og at matematikken nu gik meget lettere.

Mads fik lidt flere kranio-sakral terapi behandlinger, da der fortsat var ubalancer i kroppen, der kunne arbejdes med.

Christian, der læser langsomt og store frustrationer:

“Christian har altid været en langsom læser og jo ældre han blev, jo tydeligere vidste indlæringsvanskelighederne sig.

Det gav mange konflikter herhjemme pga. frustrationer over ikke at kunne finde ud af det og ikke at kunne forstå far og mors forsøg på lektiehjælpen.

Noget måtte gøres, da kravene blot øgedes i skolen, og han skulle da gerne kunne bestå en afgangseksamen om nogle år.

Ordblind er han ikke, det havde skolen checket.

Christian skal på efterskole om nogle år, men inden dette efterskoleophold vil vi forældre gerne, at han bliver bedre til at læse.

Og det er ikke en af ordblindeefterskolerne, han skal på, så hvor meget lektiehjælp efterskolen kan give, ved vi ikke.

Efter 5 kranio sakral terapi behandlinger hos Annette ser lektielæsningen helt anderledes ud.

Resultat efter fem behandlinger

Han husker oftest selv at få lavet lektierne, vil sjældent have hjælp, og han strukterer meget bedre sin tid, skolearbejde og fritidsliv.

Nu bliver der også læst tykkere bøger. Det går ikke stærkt, men han kan læse voksen skønlitteratur.

Korttidshukommelsen virker bedre, Christian husker bedre, hans lave selvværd ændres, sammen med indlæringsvanskelighederne mindskes.

Og hans hovedpine forsvinder også, som om han ikke skal koncentrere sig så meget mere for at læse.

Under kst-behandlingen oplevede Annette nogle spændinger forskellige steder i hjernen, både ved hukommelse og ved centre for læsning, som langsomt kom mere i balance.

Tænk at kranio-sakral terapi kan hjælpe på at komme til at læse.

Som forældre er det frustrerende at tænke på alt det Christian har kæmpet og trænet for at lære at læse. Istedet viser det sig, at der er noget rent fysisk i hjernen, der ikke er i balance”.

Hvor mange behandlinger skal mit barn have? Læs her, før du bestiller tid

Antallet af behandlinger er forskellig fra barn til barn.

Som ved andre behandlinger anbefaler jeg at få tre kranio-sakral terapi behandlinger, før I som forældre vurderer, hvad sker der af fremskridt.

Og det er ikke kun, hvad I som forældre oplever. Det er lige så vigtigt, hvad oplever jeres barn af forandringer.

Hurtigt glemmer børn dog heldigvis, hvor svært det var tidligere, mens I som forældre bedre husker de gamle frustrationer.

Hvornår ses forandringer?

Ofte ses forandringer allerede efter de første kranio-sakral terapi behandlinger, men I skal regne med, at jeres barn skal have 3 – 6 kranio-sakral terapi behandlinger ialt, nogle med store indlæringsproblemer får flere.

Har dit barn store vanskeligheder, må du ikke forvente at få behandlinger her med kranio-sakral terapi kan klare indlæringsproblemerne. Der skal ofte tid til og en række behandlinger.

Hvor ofte ?

Men behandlingerne vil kunne hjælpe dit barn på vej, og en række behandlinger med 10-14 dages mellemrum hjælper de fleste.

Du skal vide, at jeg er ærlig omkring, hvornår jeg oplever fortsat forandring hos dit barn, set med kranio-sakral terapeutens øjne.

Jeg fortsætter ikke behandlinger, hvis ikke jeg oplever fortsat udvikling, eller jeg oplever, der vil kunne ske fortsat udvikling.

Et behandlingsforløb tilrettelægges altid i et samarbejde med barnet og jer forældre, og med en dialog undervejs mellem behandlingerne.

Hvis vi vil se effekten efter en behandling, før vi bestiller igen?

Hvis I som forældre tænker, vi vil lige se, hvad der sker af forandringer og forbedringer hos vores barn, inden vi bestiller en ny tid, skal I ikke bestille den første tid.

At hjælpe Jeres barn med sine indlæringsvanskeligheder er ikke noget en behandling kan klare. Det er et forløb, der skal til, for at opnå forbedringer, når det gælder indlæringsvanskeligheder. Ligesom de børn, der har delt deres oplevelse her på siden.

Der er desværre ingen “fix mit barn løsning” på indlæringsproblemer, men kræver tid og behandlinger. Og som skrevet kan der være flere vinkler, hvorfra dit barn skal hjælpes. Og det tager tid.

Indlærings problemer og indlæringsvanskeligheder afhjælpes med kst

Har du brug for hjælp til dit barn med indlæringsproblemer?

Har du spørgsmål til behandlingen af dit barn med indlæringsvanskeligheder og besvær med at læse, så kontakt mig i telefontiden – se nederst på siden.

Er du klar til at booke en tid, klik på online booking nederst på siden og find den tid, der passer Jer.

Venlig hilsen

Annette Spangsberg

Eksamineret Biodynamisk børne-kranio sakral terapeut
Motorikvejleder
Sygeplejerske

Klinikken ligger i Assendrup – lige udenfor Bredballe – Vejle Øst