Sansemotoriske udfordringer hos dit barn kan ses som:

• Falder over sine egne ben
• Går i stå – falder i staver
• Hører ikke efter – er i sin egen verden
• Er træt og søger ikke motorisk aktivitet
• Elsker at tegne, lave perleperler, spille spil, men ikke vildere aktiviteter
• Søger ikke boldspil
• Hypermobile led – leddene er meget fleksible – overstrækker knæ eller albuer
• Dårlig motorik – har måske ikke kravlet eller sen til at gå
• Dårlig balance – bliver køresyg
• Virker træt og doven(er det faktisk ikke)

• Er dit barn meget aktiv
• Kan ikke sidde stille på en stol
• Går på tæer
• Bliver nem hidsig
• Løber altid, gør ikke noget langsomt
• Forstyrrer nemt andre
• Slår måske også
• Svært ved at falde i søvn
• Opfører sig anderledes sammen med mange mennesker, ex. i børnehave eller skole, men er mere i ro hjemme eller omvendt.
• Overreagerer i situationen – reaktion hænger ikke sammen med oplevelsen.

Så kan du have et barn med sansemotoriske udfordringer, som der kan gøres noget ved gennem øvelser hjemme.

Ovenstående er eksempler fra børn, der har manglende sanseintegration. Du behøver ikke se alle tegn hos dit barn, for at der kan være tale om manglende sanseintegration.

Lav tonus eller høj aurosal ?

Lav tonus i musklerne

Den venstre blok af eksempler på børn med sansemotoriske børn ses hos børn, der har lav tonus i musklerne og hypermobilitet, hvorved der ikke går nok elektriske impulser fra hjerne til muskler og led og den anden vej retur til hjernen. Hos nogle af disse børn ses lav aurosal – lav vågenhed.

Høj aurosal

Den højre blok af motoriske udfordringer ses hos børn med høj aurosal, også kalder høj vågenhed, hvor der går alt for mange impulser frem og tilbage, og de kan ikke sorteres i hjernen med overbelastning til følge.

Når børn såvel som voksne har disse sansemotoriske vanskeligheder kan det afklares gennem test af deres sansemotorik, hvor man laver forskellige øvelser.

test af følessans
test af vestibulærsans

Sansemotorisk test af dit barn

For at afdække dit barns sansemotoriske udfordringer, laver jeg en afklaring af dit barn primære sanser, som er grundlaget for al motorisk udvikling og fremtidig læring.

Primære sanser

De primære sanser er følesansen, vestibulærsansen (bevægelsessans) og muskel-led sansen. 

Jeg har taget motorikvejleder kurset, som gør mig i stand til at lave en hel afklaring af dit. Vi kalder det afklaring, da mange børn ikke bryder sig om at skulle testes. Fokus er i stedet på at få et overblik over dit barns sansemotoriske udfordringer.

Kombination af flere behandlingsmetoder

Gennem mit arbejde som biodynamisk kranio-sakral terapeut (KST) til børn er jeg nået frem til, at jeg bedst bruger disse afklaringer af børnene, når jeg alligevel møder børnene til kranio-sakral terapi. Og en fuld afklaring af mange motoriske øvelser er ofte anstrengende for et barn. Derfor har jeg lavet min egen metode, der passer godt sammen med de børn, jeg møder i klinikken.

En metode som passer sammen med biodynamisk KST

Jeg møder ofte børn med de ovennævnte sansemotoriske udfordringer, når børnene kommer til kranio-sakral terapi. Forældrene har ikke tænkt, at det handler om sansemotorikken, fordi mange forældre ikke kender til det. Og det er helt fair.

Hjælp på flere måder til dit barn

Kranio-sakral terapi kan hjælpe på mange af de samme problematikker, men gennem erfaringen er jeg nået frem at kombination af sansemotorik og biodynamisk kranio-sakral terapi når vi rigtigt langt. Ofte skal der hos disse børn sættes ind på mange fronter, det er ikke kun en ting, kroppen har brug for hjælp til for at komme i balance igen.

Er der sansemotoriske udfordringer?

I praksis gør jeg sådan, at når dit barn kommer til kranio-sakral terapi, kigger jeg også på, om der skulle være sansemotoriske udfordringer, hvis det er relevant i forhold til den aktuelle problematik.

Tester en sans pr. behandling

Jeg tester en primær sans pr. gang, I er her, og efter denne afklaring vil I som forældre få vejledning i, hvad I skal gøre hjemme for at hjælpe jeres barn til at få disse primære sanser i bedre balance.

Vejledning til jer forældre

Jeg gennemgår det sammen med jer her i klinikken, hvor I prøver det af sammen med jeres barn, og I får en skriftlig vejledning med hjem.

Vejledning i træning

I vil få vejledningen her i klinikken, hvor I prøver det af. Jeg finder i samspil med jeres barn frem til, hvilken øvelser, I skal lave hjemme.

Træningen er stimulering af følesansen, muskler og led og stimulering af labyrintsansen. Træningen er individuel fra barn til barn. Det er vigtigt, at dit barn får den træning, som dit barn har brug for. Derfor prøver I forældre det i klinikken, før I tager hjem.

Hvad forventes af Jer forældre

I skal beregne 30-40 minutter dagligt til dette i en periode på 3 måneder i første omgang, hvor I bruger tiden, fordelt over 3-4 gange dagligt. Herefter kan tiden måske nedsættes, men det afhænger helt af Jeres barns udvikling.

Derudover skal I være indstillet på at skulle investere i en sansegynge, hvis det er et lille barn eller en sidde hængehøje, hvis det er et større barn, der sættes op indendøre, for at I får den brugt.

sansemotorik afklaring barn
urolige og udadreagerende børn får sansemotorik træning

Forløb over flere måneder sammen med KST

Når I kommer til behandling med jeres barn kombinerer jeg denne sansemotoriske afklaring med biodynamisk kranio-sakral terapi.

Rent praktisk betyder det, at jeg tester en sans pr. gang, I er her. Jeg starter konsultationen med test af en sans og herefter laver jeg kranio-sakral terapi.

Jeg hører, hvordan det er gået hjemme med de andre sanser, når vi har testet dem og ser om noget skal justeres i hjemmeøvelserne.

Forløb over minimum tre behandlinger

Hvis jeg skal teste alle tre primære sanser, vil det forløbe over tre behandlinger, hvor jeres barn også får kranio-sakral terapi. Nogle børn har kun brug for test af en eller to sanser. Det afhænger af jeres fortælling om jeres barn og min umiddelbare oplevelse.

Men oftest tester jeg alle tre sanser, så vi har det fulde billede af, hvordan de tre primære sanser har det, og om nogle af dem trænger til mere sansestimulering.

Bagefter forløbet

Gode resultater

Træningen af Jeres barn er ikke nødvendigvis slut efter de tre måneder, men I vil oftest se gode resultater for jeres barn, så nogle af de ovenstående problematikker er mindre eller væk.

Fortsat træning?

Nogle børn kan klare sig med lidt træning herefter, mens andre må fortsætte længere tid. Nogle børn kan afslutte træning nu, da de selv kan stimulere sanserne gennem deres leg.

Evaluering

Det kigger jeg på, når de første måneder er gået, og de primære sanser har fået træning og opmærksomhed hjemme.

Senere i livet

Der kan også blive brug for at genoptage træningen senere i barnets liv, hvis ikke Jeres barn er blevet selvstimulerende på de primære sanser efter træningsforløbet.

Men så kender I metoden og kan gå i gang igen.

Du kan læse her, hvordan Gustav fik hjælp af behandlingen:

Sanseintegration til børn

Har du brug for hjælp til dit barn?

Kan du nikke genkendende til nogle af de udfordringer, som jeg listede op øverst, vil det være en god ide med en afklaring af dit barns primære sanser, efterfulgt af biodynamisk kranio-sakral terapi. Har du spørgsmål til mig, før du bestiller en tid, er du altid velkommen til at kontakte mig i telefontiden – se nederst på siden her.

Annette Spangsberg

Motorikvejleder fra Vends Motorik og naturskole v. Anne og Mads Brodersen

Eksamineret biodynamisk kranio-sakral terapeut

Min klinik ligger i rolige omgivelser – Assendrup – udenfor Bredballe Vejle Øst

Bor du i København eller omegn og har brug for sansemotorisk afklaring af dit barn eller dig selv, kan du kontakte Lene Knudsen, som har hjemmesiden www.leneknudsen.dk. Hun var en af mine undervisere på Motorikvejleder uddannelsen