Har dit barn udfordringer med

• Falder over sine egne ben
• Går i stå – falder i staver
• Hører ikke efter – er i sin egen verden
• Er træt og søger ikke motorisk aktivitet
• Elsker at tegne, lave perleperler, spille spil, men ikke vildere aktiviteter
• Søger ikke boldspil
• Hypermobile led – leddene er meget fleksible – overstrækker knæ eller albuer
• Dårlig motorik – har måske ikke kravlet eller sen til at gå
• Dårlig balance – bliver køresyg
• Virker træt og doven(er det faktisk ikke)

• Er dit barn meget aktiv
• Kan ikke sidde stille på en stol
• Går på tæer
• Bliver nem hidsig
• Løber altid, gør ikke noget langsomt
• Forstyrrer nemt andre
• Slår måske også
• Svært ved at falde i søvn
• Opfører sig anderledes sammen med mange mennesker, ex. i børnehave eller skole, men er mere i ro hjemme eller omvendt.
• Overreagerer i situationen – reaktion hænger ikke sammen med oplevelsen.

Så kan du have et barn med sansemotoriske udfordringer, som der kan gøres noget ved gennem træning.

Ovenstående er eksempler fra børn, der har manglende sanseintegration. Du behøver ikke se alle tegn hos dit barn, for at der kan være tale om manglende integration.

Reflekser afklares under sansemotorik afklaring

Afklaring af dit barn

For at afdække dit barns udfordringer, laver jeg en afklaring af dit barn gennem en række forskellige øvelser, som jeg vejleder dit barn i.

Motoriske øvelser

Dette vil være forskellige motoriske øvelser, hvor jeg herved ser, hvad dit barn kan, og hvad der er svært.

Primære sanser

Denne afklaring vil fortælle, om dit barn har udfordringer på de 3 primære sanser, som er grundlaget for motorisk udvikling og for fremtidig læring.

Efter denne afklaring vil I som forældre få vejledning i, hvad I skal gøre hjemme for at hjælpe jeres barn til at få disse primære sanser i bedre balance.

Gerne begge forældre

I er som forældre til stede under afklaringen – om I er her begge, afhænger af, om I har tid til det. I er begge velkomne.

Vejledning i træning

I vil få vejledningen her i klinikken, hvor I prøver det af. Jeg finder i samspil med jeres barn frem til, hvilken type træning, I skal lave hjemme.

Træningen er stimulering af følesansen, muskler og led og stimulering af labyrintsansen. Træningen er individuel fra barn til barn. Det er vigtigt, at dit barn får den træning, som dit barn har brug for. Derfor prøver I forældre det i klinikken, før I tager hjem.

Hvad forventes af Jer forældre

I skal beregne 30-40 minutter dagligt til dette i en periode på 3 måneder i første omgang, hvor I bruger tiden, fordelt over 3-4 gange dagligt. Herefter kan tiden måske nedsættes, men det afhænger helt af Jeres barns udvikling.

Derudover skal I være indstillet på at skulle investere i en sansegynge, hvis det er et lille barn eller en sidde hængehøje, hvis det er et større barn, der sættes op indendøre, for at I får den brugt.

Dårlig labyrintsans trænes med sansemotorik
Berøring kan skabe ro i dit barn
sansemotorik til børn

Forløb over 3 måneder af flere konsultationer

Vi starter med en afklaring, hvor jeg afsætter 2 timer til vores møde. Det er forskelligt fra barn til barn, hvor lang tid, det tager.

Herefter mødes vi efter 14 dage igen, hvor træningen tilpasses og igen 4 uger senere, for yderligere tilpasning.

Det kan lyde simpelt at træne sit barn på denne måde, men ofte skal det justeres hen af vejen, hvordan træningen skal være. Måske skal der til slut efter de 3 måneder bygges andre øvelser på, hvis jeres barns motoriske udvikling er klar til dette.

Flere øvelser efter sansestimulering

Og øvelser sættes på, hvis der er brug for dette. Der forunderlige er, at nogle motoriske udfordringer forsvinder, når de primære sanser er velstimuleret.

Ex. kan et barn ved første møde her i klinikken have meget svært ved gadedrengeløb, og efter en periode med sansestimulering derhjemme, kan barnet lave gadedrengeløb uden problemer. Gadedrengeløb skal dit barn gerne kunne fejlfrit, når dit barn starter i skole.

At gribe en tennisbold er en anden ting, som dit barn skal kunne ved skolestart. Der kan være brug for at træne boldkast og grib, men ikke før de primære sanser er velstimuleret.

Bagefter forløbet

Gode resultater

Træningen af Jeres barn er ikke nødvendigvis slut efter de tre måneder, men I vil oftest se gode resultater for jeres barn, så nogle af de ovenstående problematikker er mindre eller væk.

Fortsat træning?

Nogle børn kan klare sig med lidt træning herefter, mens andre må fortsætte længere tid. Nogle børn kan afslutte træning nu, da de selv kan stimulere sanserne gennem deres leg

Efter et intensivt forløb kan der være brug for at træne specifikke ting med jeres barn. 

Evaluering

Det kigger jeg på, når de første måneder er gået, og de primære sanser har fået træning og opmærksomhed hjemme.

Senere i livet

Der kan også blive brug for at genoptage træningen senere i barnets liv, hvis ikke Jeres barn er blevet selvstimulerende på de primære sanser efter træningsforløbet.

Men så kender I metoden og kan gå i gang igen.

Du kan læse her, hvordan Gustav fik hjælp af behandlingen:

Sanseintegration til børn

Prisen for dette forløb til dit barn

Jeg anbefaler, at vi mødes min. 3 gange, derfor dette forløb:

Afklaring 2 timer + to opfølgende møder á op til 1 time + mulighed for løbende sparing telefonisk ml. 11.45-12.30 dagligt
Prisen er kr. 1.175,- for den afklaring/test af dit barn,  incl. skriftlig vejledning

De to opfølgende møder er gratis for dig, og du vælger selv, om du ønsker at benytte dem. Jeg vil anbefale det, men nogle forældre klarer selv forløbet. Du er til hver tid velkommen til at ringe i telefontiden, her kan vejledning også finde sted.

 Erfaringen viser, at det ofte kræver opfølgende kontakt for at nå i mål, hvor vi sammen justerer den behandling, I laver hjemme

Er der brug for flere yderligere møder, betales disse pr. gang, og prisen her vil være kr. 550

Kan mit barn have glæde af en afklaring og efterfølgende træning?

Måske tænker du, mit barn har mange udfordringer, men ingen motoriske udfordringer, hvordan kan en motorikvejleder hjælpe mit barn?

Det kan jeg som motorikvejleder, da det er motorikken, der undersøges. Ofte ses motoriske udfordringer, som forældre ikke tillægger betydning.

Nogle børn er nemme at spotte, da motorikken er svær og tager lang tid at udvikle, mens andre virker hurtige i deres motoriske udvikling. Men disse børn skjuler ofte de motoriske udfordringer ved at gøre tingene hurtig.

Sættes de i en situation, hvor det skal være langsomt, kan de måske ikke udføre det motoriske tilfredsstillende.

Det vil en motorisk afklaring fortælle

Har du spørgsmål, inden du bestiller tid til dit barn, er du altid velkommen til at ringe i telefontiden – se under kontakt

Venlig hilsen
Annette Spangsberg 
Motorik vejleder
Biodynamisk kranio-sakral terapeut – Børn og voksne