Negative tanker kan slippes med psykoterapi

Dine negative tanker er der hele tiden, og lige meget hvad du gør, oplever du, at dine negative tanker kører i ring.

Du prøver at slippe dem, men de afløses af nye negative tanker, og du kommer ikke ud af spiralen. Dine negative tanker kører blot fortsat i ring.

Måske føler du, at din hjerne står helt af, i kampen mod de negative tanker.

Det kan du heldigvis ændre på, så negative tanker ikke skal fylde dit liv.

Kunsten er at slippe for de negative tanker, og det du har gjort indtil nu, har ikke virket for dig. For ellers havde du ikke kigget med her på siden. Jeg vil hjælpe dig med at gøre noget andet, end du ellers har gjort. Det har jeg forskellige værktøjer til, som jeg kort vil fortælle dig om her i det følgende:

Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?

I terapien undersøger vi sammen tankerne:

Hvad indeholder tankerne?

Hvorfor kommer tankerne?

Kommer tankerne i bestemte sammenhænge?

Sammen med bestemte mennesker?

Hvad udløser tankerne?

Hvad gik forud for at tankerne kom og optog dig?

Hvor meget tid bruger du på tankerne?

Hvor ofte kommer tankerne?

Ofte vil de få en anden karakter for dig, når de bliver vendt i terapi, med en person, du ikke kender i forvejen.

Men vi går videre til at gøre mere ved tankerne. end at tale om dem.

samtale før biodynamisk kranio-sakral terapi og psykoterapi

Vi går et skridt videre i arbejdet med tankerne

I terapien lærer du at gøre noget andet ved tankerne, end du hidtil har gjort.

Og hvordan ved jeg, du ikke har gjort det før – det ved jeg, fordi du fortsat tænker negative tanker, og dine negative tanker kører i ring.

I det videre arbejde lærer du, hvordan du slipper de negative tanker.

Det handler ikke om at tænke positive tanker i stedet for de negative tanker.

I stedet handler det om at gøre noget helt andet med din hjerne og tankerne heroppe, og ved at gøre noget andet med din krop.

Positive tanker i stedet for negative tanker virker ikke

At forsøge at tænke positive tanker i stedet for de negative tanker, har du sikkert prøvet, men det hjælper ikke.

Og ved du hvorfor det ikke hjælper?

Jeg skal give dig det korte svar her:

Det virker ikke, fordi der er for stor et spring for din hjerne at gå fra negative tanker til de positive tanker. Og det uddyber jeg gerne under en terapi session. Derfor får du ikke øvelser til at lave positive tanker, men i stedet øvelser til at skabe ro i dit hoved, så dine negative tanker ikke får plads og energi.

Slip dine negative tanker med psykoterapi

Kropsøvelser til at slippe negative tanker

Sammen laver vi nogle kropsøvelser, der kan få dig til at koncentrere dig om noget helt andet. Det er ikke ved at tænke andre tanker, men ved hjælp af simple kropsøvelser, som tilpasses lige netop dig.

Den ene øvelse er god for en og for en anden giver den ikke mening.

Derfor introducerer jeg dig for forskellige tilgange, som kan hjælpe dig med at slippe af med dine negative tanker. Sammen finder vi måden, der bedst hjælper dig.

Jeg bruger bl.a disse filtbolde til dette, og du får et sæt med hjem.

filtbolde til kropsøvelser psykoterapi

Jordforbindelsen hos dig er vigtigt for at slippe negative tanker

Mange kender udtrykket “at have god jordforbindelse”.

Men for de fleste, jeg møder i klinikken, er det blot et udtryk og ikke en oplevelse, de kender til fra dem selv.

Jordforbindelse er vigtigt at mærke for dig, for at du kan slippe dine negative tanker eller tanker, der blot kører i ring hele tiden.

Når du er i dine tanker, glemmer du at mærke, at du også har en krop.

Når du får hjælp til at mærke din krop, vil du opleve, at tanker ikke kan fylde dit hovedet på samme måde mere.

Jordforbindelse genskabes med psykoterapi

Slippe negative tanker ved at gøre noget andet med din hjerne

Metakognitiv terapi

En anden tilgang til at slippe negative tanker er en nyere metode kaldet metakognitiv terapi. Tankegangen i dette og hvordan du kan anvende det i din hverdag, vil vi også arbejde med.

For at lære dig dette og træne din hjerne i at bruge dette, guider jeg dig i forhold til dine konkrete tanker, og hvordan dine tanker fylder i dit liv.

Metoden er endnu en psykologisk retning indenfor psykologien, på lige fod med kognitiv psykologi eller adfærdspsykologi, som du måske allerede har beskæftiget dig med.

Hvad du gør ved dine tanker

Denne retning fokuserer dog ikke på indholdet i dine tanker, men istedet på hvad du gør med dine tanker.

Styring over dine tanker

Og det er ret interessant, at du faktisk på denne måde kan tage styring over dine tanker.

Der findes en uddannelse i denne retning. Denne har jeg ikke taget, men jeg har været på workshop og læst litteratur om denne psykologiske retning. Jeg har anvendt den med stor effekt på mig selv.

Ligeledes har jeg anvendt metoden sammen med mange klienter, som ret hurtig mærker bedring af det i deres liv.

Til netop bekymrings-tanker og negative tanker er metoden meget effektiv.

Hvad får du ud af psykoterapien?

Gennem et terapiforløb vil du kunne opnå at slippe negative tanker og negative tankemønstre, når du lærer disse øvelser og bruger dem hjemme.

Under terapien arbejder vi også konkret med dine tanker, så de negative tanker kan slippe.

Tid hjemme og mellem sessionerne

For at opnå, at tankerne kan slippe, også på lang sigt, skal du bruge tid hjemme på at lave disse kropsøvelser og de andre metoder til tankerne, som jeg lærer dig. Det kræver et forløb med psykoterapi for at integrere det i dit liv og opnå varige ændringer.

Øves i “fredstid”

Jo mere du øver dem, også når der ikke er negative tanker, jo lettere bliver de for dig at bruge, når tankemylderet og de negative tanker kommer. Jeg kalder det at øve det i “fredstid”.

Hvor lang tid skal du gå i terapi?

Det afhænger helt af den enkelte person, hvor meget terapi, der er nødvendig.

Ofte kommer der problematikker op til overfladen, du ikke havde tænkt på, som du også får hjælp til at få bearbejdet.

Negative tanker kommer af en grund, som vi også kigger på sammen.

Kropsøvelserne er blot et af redskaberne til, at du får det bedre. Samtaleterapien er et andet redskab.

Forløb hver 14. dag over en periode

Nogle kommer i terapi få gange, men de fleste vælger at give sig selv et forløb, der kan strække sig over ½ til et helt år, hvor vi mødes hver 14. dag og senere i forløbet hver måned.

Kombination med biodynamisk kranio-sakral terapi

Da min erfaring er, at biodynamisk kranio-sakral terapi også er en god metode til at slippe negative tanker og til at skabe ro i din hjerne såvel som i din krop, afsluttes sessionen altid med dette. Jeg har valgt fra 2019, at jeg altid udbyder psykoterapi i kombination med med biodynamisk kranio-sakral terapi. Læs mere om det i det generelle afsnit om terapi her i klinikken.

Sikre varig ændring

For at sikre en varig ændring hos dig, er det helt normalt, at det tager noget tid at forandre negative tanker til almindelige tanker, der ikke løber afsted med dig.

Ønsker du hjælp til dine negative tanker?

Har du spørgsmål til, om jeg kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at ringe til mig i telefontiden – se nederst på siden.

Er du klar til at bestille din første tid til psykoterapi kombineret med biodynamisk kranio-sakral terapi, kan du gøre det med det samme i onlinebooking nedenfor i det grønne felt.

Venlig hilsen

Annette Spangsberg

Certificeret Psykoterapeut
Biodynamisk kranio-sakral terapeut
Sygeplejerske

Egen klinik i Assendrup, lige udenfor Bredballe, Vejle Øst